Lecznica zwięrząt w Stawiszynie

Nasze doświadczenie , zdobyte wykształcenie oraz program ustawicznego kształcenia naszego personelu poprzez cykliczny udział w konferencjach naukowych pozwala nam opiekować się Państwa zwierzętami na najwyższym poziomie.

Lecznicę pod swoje skrzydła w roku 80' wzięła Krystyna Broda Michalska, będąc wcześniej kierownikiem podczas służby państwowej . W 1998 roku dołączyli Sylwester i Anna Michalscy którzy po kilku latach pracy w zawodzie i sprecyzowaniu zainteresowań ukończyli adekwatne studia podyplomowe . Aktualnie zespół lecznicy stanowią lekarze , technicy , opiekunowie zwierząt leczonych stacjonarnie i administracja.

Leczenie to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim pasja. Zajmujemy się leczeniem zwierzat gospodarskich i towarzyszacych.

Organizacja pracy :

Lekarze dedykowani do zwierząt gospodarskich pracują w systemie zmianowym dzięki czemu mogliśmy znacznie wydłużyć  godziny pracy lecznicy.

Aby usprawnić pracę zespołu dedykowanego do zwierząt towarzyszących przyjęliśmy system wcześniejszego uzgadniania terminu w recepcji . Oczywiście przyjmujemy pacjentów nie umówionych ale może wiązać sie to z oczekiwaniem. Pacjenci w stanie zagrożenia życia są przyjmowani poza kolejnością .

Wizyty domowe ograniczamy do minimum ponieważ  możliwości diagnostyczne i terapeutyczne takich interwencji są zbyt ograniczone .